مهارت ها :

 • طراحی و راه اندازی شبکه یر اساس بهروش های امنیتی
 • راه اندازی،پیکربندی و نگهداری Firewall،UTM به روز دنیا اعم از:

–  Palo Alto

– FTD

– Fortinet

 • راه اندازی ،پیکربندی و نگهداری Web Application Firewall به روزدنیا اعم از:

– F5

– FortiWeb

 • راه اندازی،پیکربندی و نگهداری تجهیزات مختلف امنیتی اعم از

– Cisco ESA

– Cisco ASA

– Firepower Cisco

 • پیکربندی و نگهداری SIEM به روز دنیا اعم از Splunk
 • بررسی و تحلیل رخدادها و تهدیدات امنیتی

سوابق کلی :

 • بیش از 11 سال سابقه فعال در زمینه شبکه و سیستم های کامپیوتری
 • بیش از 7 سال سابقه فعال و تخصصی در زمینه امنیت و امنیت شبکه
 • اعم سابقه کاری بانکی :

– شرکت ثامن ارتباط عصر

– بانک قرض الحسنه رسالت

– شرکت ناواکو

 • صدا وسیما
 • مگفا
 • مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
 • ایزایران
 • سازمان هواشناسی کشور
 • و سایر پروژه های راه اندازی و عیب یابی و مشاوره ای