معرفی دوره:

در این دوره دانشجویان با نسل‌های جدید firewall سیسکو آشنا می‌شوند. سری‌های۱۰۰۰، ۲۱۰۰، ۴۱۰۰ و ۹۳۰۰ از سری‌های نسل جدید هستند که به عنوان Firepower threat defense شناخته می‌شوند . در واقع فایروال‌های نسل جدید می‌توانند packet inspection را تا لایه ۷ مورد بررسی قرار دهند و قابلیت‌هایی نظیر malware detection و Security intelligent را در اختیار ما قرار می‌دهد. به منظور update کردن database خود از سایت talos به صورت بازه‌های زمانی خاصی استفاده می‌کند که این نسل را در رده zero day firewall ها قرار می‌دهد .

پیش نیاز دوره: 

 • CCNA R&S

 • CCNA Security

مدت زمان دوره : 50 ساعت 

 

مدرس دوره : بهروز همتی

 

سرفصل دوره:

 • Introduction to Cisco Firepower
 • Introduction to Cisco FMC
 • FMC WEB UI Component and Features
 • FMC Installation and Configuration
 • Smart Licensing vs Classic Licensing
 • Firepower Threat Defense Installation
 • Introduction To FCM ( 4100 , 9300 )
 • Firepower Logical Devices
 • Firepower Multi Instance
 • Firepower Clustering
 • FTD Basic Configuration ( Interface, Platform Setting )
 • FTD Advance Routing ( Static, RIP, EIGRP, OSPF, BGP)
 • Firepower Introduction to Policy
 • Firepower NAT
 • Firepower IPS Policy
 • Firepower Malware Policy
 • Firepower Best practice
 • Firepower Integration (AD , ISE)
 • Network Analysis
 • Firepower Backup/Restore/Scheduling