این بسته آموزشی شامل سرفصل های دوره NSE4(FortiGate1,FortiGate2) ،دوره NSE5(FortiAnalyzer, FortiManager) و دوره NSE6(FortiWeb) می باشد.این دوره طوری طراحی شده است تا دانشجو با گذراندن آن بتواند توانایی پیاده سازی تجهزات FortiGate ,FortiAnalyzer ,FortiManager و FortiWeb را داشته باشد.این دوره یکی از کامل ترین دوره های شرکت فورتی نت می باشد.

 

پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه

توصیه می شود دوره های NSE1,2,3 گذرانده شود.

آشنایی با پروتکل HTTP/HTTPS

آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه و حملات تحت وب

 

مدت زمان دوره 70 ساعت

سرفصل دوره:

FortiGate1:

 • Introduction and Initial Configuration
 • Firewall Policies
 • Network Address Translation(NAT)
 • Firewall Authentication
 • Logging and Monitoring
 • Traffic shaping
 • Web Filtering
 • Application Control
 • Antivirus
 • Intrusion Prevention system and Denial of Service
 • SSL VPN
 • Dialup IPsec VPN

FortiGate2:

 • Routing
 • Software-Defined WAN((SD-WAN)
 • Virtual Domains
 • Layer 2 switching
 • Site-to-site IPsec VPN
 • Fortinet Single Sign-On(FSSO)
 • High Availability(HA)
 • Web Proxy (Explicit Proxy)
 • Diagnostics
 • Security Fabric

 

FortiAnalyzer:

 • Introduction to FortiAnalyzer
 • Configuration & Administration
 • Device Registration
 • Logs & Archives
 • Reports

 

FortiManager:

 • Introduction and initial configuration
 • Administration and management
 • Device registration
 • Device level configuration and installation
 • Policy and objects
 • Diagnostics and troubleshooting
 • Advanced configuration
 • Additional configuration

 

FortiWeb:

 • Introduction
 • Basic Setup
 • Integrating External SIEM
 • Integrating Front-End SNAT & Load Balancers
 • DoS & Defacement
 • Signatures, Sanitization, & Auto-learning
 • SSL & TLS
 • Authentication & Access Control
 • PCI DSS 3.0 Compliance
 • Caching & Compression
 • Rewriting & Redirects
 • Troubleshooting