معرفی دوره :

CompTIA Security + یک گواهینامه بین‌المللی می‌باشد که مهارت‌های لازم پایه‌ای را برای انجام عملکردهای اصلی امنیتی و ادامه کسب و کارهای IT را فراهم می‌سازد. دوره Security+ اولین دوره برای کسب مهارت‌های پایه امنیت سایبری می‌باشد. تمرکز اصلی دوره+  Security بر روی آخرین روندها و تکنیک‌های مدیریت ریسک (risk management)، روش مقابله با ریسک (risk mitigation) ، مدیریت تهدید (threat management)و تشخیص نفوذ (intrusion detection) می‌باشد .

مدت دور  : 30 ساعت

پیش نیاز :

Network +

مدرس : 

سرفصل دوره :

  • Threats, Attacks and Vulnerabilities
  • Technologies and Tools
  • Architecture and Design
  • Identity and Access Management
  • Risk Management
  • Cryptography and PKI