برای اطلاعات بیشتر از این دوره (شامل  سرفصل , پیش‌نیاز و هزینه ) به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

Slide5
Slide6
Slide7