برای اطلاعات بیشتر از این دوره (شامل  سرفصل , پیش‌نیاز و هزینه ) به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

Slide1
Slide2