معرفی دوره

دوره NSE-3 نیز یکی دیگر از دوره های مقدماتی شرکت فورتی نت می باشد،در این دوره افراد با چگونگی فروش تجهیزات امنیتی آشنا خواهند شد.بطوریکه هرکدام از تجهیزات به اختصار توضیح داده خواهد شد.

پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم شبکه  و منیت

گذراندن دوره NSE-2 و NSE-3

مخاطبین دوره:

مناسب برای افرادی که در حوزه فروش محصولات امنیتی می خواهند فعالیت داشته باشند مناسب می باشد.

سرفصل دوره NSE-3:

آشنایی با تجهیزات ذکر شده:

  • FortiAnalyzer
  • FortiManager
  • FortiGate Entry Level
  • FortiGate Midrange
  • FortiGate High End
  • FortiClient
  • FortiMail
  • FortiWeb Web Application Firewall
  • FortiDDoS
  • FortiADC