معرفی دوره:

دوره NSE-2 یکی دیگر از دوره های مقدماتی شرکت فورتی نت می باشد،افراد در این دوره با تجهیزات امنیتی ای که شرکت هایی امنیتی ارائه داده اند آشنا خواهید شد و نیز تا حدودی با نحوه ارائه راه حل آشنا می شوند.

پیش نیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم شبکه  و منیت

گذراندن دوره NSE-1

مخاطبین دوره:

این دوره برای تمامی افرادی که می خواهند در رابطه با فضای سایبری و تجهیزات امنیتی اطلاعاتی را بدست آوردند مناسب باشد.

این دوره برای کلیه پرسنل و شرکای شرکت فورتی نت لازم و ضروری می باشد.

سرفصل دوره NSE-2:

  • FortiGate overview
  • Enterprise Next Generation Firewall
  • Data Center Firewall
  • Distributed Enterprise/SMB
  • Cloud and SDN
  • Threat Landscape
  • Carrier MSSP
  • Management Analytics
  • FortiGuard Services
  • Competitive Overview