جهت ثبت نام بروی لینک های زیر کلیک نماید

 

 

کلاس های نتورک پلاس

1-کلاس های نتورک پلاس روز های شنبه 9 تا 12

2-کلاس های نتورک پلاس روز های یکشنبه 2 تا 5

3-کلاس های نتورک پلاس روز های دوشنبه 9 تا 12

4-کلاس های نتورک پلاس روز های چهارشنبه 2 تا 5

5-کلاس های نتورک پلاس روز های چهارشنبه 9 تا 12