معرفی دوره :

دوره CISSP یکی از دوره‌های حرفه‌ای امنیت سایبری می‌باشد. این دوره مورد تأیید Consortium (ISC) ، سازمان استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارهای جهانی (ISO) است. براساس گزارش  (ISC) “متخصصین امنیت اطلاعات به طور متوسط ​​در سراسر جهان 25 درصد بیشتر از همتایان خود درآمد دارند.این دوره در 8 دامنه تعریف شده‌است که هرکدام از آن‌ها نیاز به دانش وسیعی را در این حوزه دارد .

پیش نیاز: 5 سال سابقه کار در امنیت شبکه

مدت زمان :40  ساعت

مدرس :

سرفصل دوره :

  • Domain 1: Security and Risk Management
  • Domain 2: Asset Security
  • Domain 3: Security Architecture and Engineering
  • Domain 4: Communication and Network Security
  • Domain 5: Identity and Access Management (IAM)
  • Domain 6: Security Assessment and Testing
  • Domain 7: Security Operations
  • Domain 8: Software Development Security