معرفی دوره :

در حقیقت ، امنیت سایبری برای تجارت و کسب وکارهای آنلاین ، به اندازه دسترسی به اینترنت بسیار مهم است. مطالعات و گزارش‌های خبری نشان داده است که هکرها  به سرعت حملات خود را گسترش  می‌دهند و بیشتر قربانی‌های این حملات کاربران خانگی می‌باشند . امنیت سایبری یک روند مستمر و غیرخطی(non-linear) است. بنابراین ، رویکرد شما برای کاهش خطرات سایبری نمی‌تواند ثابت(static) باشد.  با توجه به آمار منتشر شده از گارتنر ، رویکردهای سنتی “جلوگیری و شناسایی” (prevent and detect)  برای جلوگیری از حملات هکر‌ها کافی نمی‌باشد . ذاتاً هکرها به دنبال آسان‌ترین راه‌ها ، برای حملات مختلف می‌باشند . ایجاد یک چرخه امنیتی مداوم به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از این تهدیدات در امان بمانند.

مدت زمان:  30 ساعت

پیش نیاز:

  • Network +
  • Security +

مدرس : 

سرفصل دوره :

Module 01: Computer Network Defense Fundamentals

Module 02: Network Security Threats, Vulnerabilities, and Attacks

Module 03: Network Security Controls, Protocols, and Devices

Module 04: Network Security Policy Design and Implementation

Module 05: Physical Security

Module 06: Host Security

Module 07: Secure Firewall Configuration and Management

Module 08: Secure IDS Configuration and Management

Module 09: Secure VPN Configuration and Management

Module 10: Wireless Network Defense

Module 11: Network Traffic Monitoring and Analysis

Module 12: Network Risk and Vulnerability Management

Module 13: Data Backup and Recovery

Module 14: Network Incident Response and Management