این ماژول در کنار ماژول LTM امکان جمع‌آوری آمار و ارقام مرتبط با پروتکل TCP و HTTP و تولید گزارشات بسیار جامع و کاربردی به همراه کلیه جزئیات موردنیاز، جهت تحلیل و بهینه‌سازی ترافیک را فراهم می‌کند. ماژول AVR امکان تولید و ارائه Report به‌صورت بلادرنگ (Real-time) و مجتمع شده (Cumulative) را فراهم نموده و می‌توان براساس بازخوردهای دریافتی به ازای سرویس‌های مبتنی بر پروتکل HTTP، بهینه‌سازی و مدیریت بهتری بر روی سرویس‌های مختلف پیکربندی شده بر روی تجهیزات ADC اعمال نمود.