پیش‌­نیاز دوره

        F5 BIG-IP LTM Administration ♦

       HTTP Protocol Security ♦

♦ ASM/AWAF Administration (Main Training)

مدت زمان دوره :  40 ساعت

 

مدرس دوره : مهندس پرهام امام جمعه

 

 

سرفصل دوره:

⦁ Application Security Policies Configuration and Tuning
⦁ HTTP Headers Protection Configuration
⦁ Application Security Policy Entities Configuration and Tuning
⦁ Micro-services Configuration
⦁ Updating Attack Signatures, Browser Challenges, Server Technology, Credential Stuffing,
   BOT Signatures, and Geo-location IP Database
⦁ Forceful Browsing Protection (URL Flow and Flow Parameter Configuration)
⦁ CORS (Cross-origin Resource Sharing) Configuration
⦁ Session Tracking (Session Hijacking and Session Awareness) Configuration
⦁ Information Leakage Protection Configuration (Sensitive Parameters and Data Guard)
⦁ CSRF (Cross-site Request Forgery) Attack Protection Configuration
⦁ Brute-force Attack Protection Configuration
⦁ (D)DoS Attack Protection Configuration and Tuning
⦁ BOT Defense Profile Configuration and Tuning
⦁ OWASP Automated Threats (OAT) Protection with Micro-services
⦁ Logging Profile and HSL (High-speed Logging) Configuration and Tuning