این ماژول امکان بهینه‌سازی و مدیریت ترافیک و همچنین توزیع عادلانه و بهینه جریان ترافیک سرویس‌های مختلف را به واسطه 19 تکنیک Load-balancing مختلف فراهم می‌کند. ماژول LTM علاوه بر کنترل روال‌های Health Check در لایه‌های مختلف، امکان اعمال تغییرات در Profile لایه‌های مختلف از Stack Protocol و همچنین امکان انجام SSL Off-loading به‌صورت One-way و Two-way را به خوبی فراهم می‌کند.