این ماژول امکان پیکربندی برخی از مهمترین و پرکاربردترین Routing Protocolها شامل RIP, IS-IS, BGP, OSPF را فراهم می‌نماید. امکان استفاده از این ماژول در کنار ماژول‌های LTM و AFM می‌تواند به‌راحتی امکان استفاده از قابلیت‌های یک Router + NGFW + DDoS Protection Engine + ADC را به‌صورت کاملاً یکپارچه و تنها بر روی یک سیستم عامل و یک تجهیز فیزیکی در لبه مرکزداده فراهم نماید. استفاده از این ماژول منجر خواهد شد تا بتوان از هر دو مفهوم Static Routes و Dynamic Routes به‌صورت مجتمع بر روی راهکارهای F5 و به‌طور کاملاً سازگار با سایر تجهیزات مستقر در زیرساخت شبکه استفاده نمود. استفاده از این ماژول خاص-منظوره، به‌صورت پیش‌فرض بر روی  License Bundle‌های نوع Better و Best وجود دارد و پیکربندی Routing Protocols به واسطه ماژول ARM، تنها به واسطه Command وجود دارد و براساس Syntax مورد استفاده در ZebOS انجام خواهد شد.