این ماژول امکان پیاده‌سازی مفهوم کنترل دسترسی به‌صورت کاملاً یکپارچه شامل SSO (Single Sign-on)، Federation و Identity Management جهت دسترسی به سرویس‌های مختلف سازمان را به واسطه Captive Portal و ارائه قابلیت AAA Proxy بین راهکارهای مختلف شامل TACACS+, RADIUS, LDAP, … فراهم می‌نماید. ماژول APM به خوبی از دو راهکار کلیدی شامل SAML و OAuth را جهت پیاده‌سازی معماری Authentication و Authorization پشتیبانی می‌کند. همچنین امکان کنترل دسترسی به ازای هریک از سرویس‌های ماژول LTM (شامل Virtual Serverهای مختلف) نیز به راحتی امکان‌پذیر خواهد شد. این ماژول با استفاده از یک نسخه Agent تحت عنوان Edge Client برای انواع مختلفی از سیستم عامل شامل Windows, Linux, Mac، امکان دسترسی به سرویس‌های مختلف به‌صورت Policy-based و همچنین امکان بررسی Endpoint Security را به‌طور کامل فراهم می‌کند. از دیگر قابلیت‌های ماژول APM می‌توان به پیاده‌سازی معماری SSL Tunneling اشاره نمود.